A A A

Kapucyni - zakon

Studio Nagrań
http://studiopraga.pl/
Kompleksowa produkcja dźwięku.
Nagrania lektorskie, sound design.
Inaczej nazwą Kapucynów będzie Zakon Braci Mniejszych, a nazwa ta pochodzi od franciszkanów. Jest to w pełni katolicka wspólnota zakonników, którzy wywodzą się z grup żebraczych. Jej założenie przypada już na 1209 rok, a założył ją św. Franciszek z Asyżu. Jednak w 1517 nastąpił rozłam tego zakonu, gdyż podzielono go na Zakon Braci Mniejszych- Obserwantów, a także Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych, no i dopiero w 1619 roku powstał kolejny Zakon Braci Mniejszych Kapucynów. To co łączy wszystkie te gałęzie Braci Mniejszych to te same zasady działania, jak i oparte na identycznej regule, którą spisał św. Franciszek, a papież Honoriusz III w 1223 roku ją zatwierdził, no i obowiązuje ta zasada do dzisiejszego dnia. Wszystkie zakony łączą się pod względem historycznym, ale także i duchowym, odrębne są jednak pod względami prawnymi. Wygląd takiego zakonnika jest uzależniony od tego, do jakiej gałęzi on jest przynależny. Jednak wszystkie te habity są przepasane sznurami, gdyż jest to symbol rad ewangelicznych. Zakonnicy zajmują się wieloma rzeczami, czyli nie siedzą biernie. Przede wszystkim prowadzą pomoc dla ubogich osób, wyjeżdżają na misje, są kaznodziejami, prowadzą parafie, a także sanktuaria, ale zajmują się także nauką. Jeśli chodzi o Polskę, to taki zakon powstał już w 1236 roku we Wrocławiu, a potem rok później w Krakowie.